Information


Vi håller på att flytta vår hemsida till ny plats nu under kvartal 1 2023

 

För information om saker som händer på skjutbanan så följ oss gärna på Facebook.

 

Där heter vi Almunge Jaktskytteklubb

 

Vid frågor kontakta oss via e-post eller telefon

Calle Gilljam calle@almungejsk.se 070 608 12 03

Gösta Karlsson sekreterare@almungejsk.se 070 575 97 06