SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Almunge Jaktskytteklubb
Fotboll
Om Teoretiska och praktiska prov

En fullständig jägarexamen består av ett teoretiskt och tre praktiska delprov. Provtagaren måste genomföra det teoretiska provet med godkänt resultat innan Hagelgevärsprovet eller grundprov kulgevär får genomföras. Momenten speciell hagelgevärshantering under säker hagelgevärshantering - och speciell kulgevärshantering under säker kulgevärshantering - som ingår i hagelgevärsprovet respektive i grundprov kulgevär måste dock avläggas med godkänt resultat innan sådant prov får fortsättas.

 

Vi genomför alla prov enligt de krav och riktlinjer Naturvårdsverket och Svenska Jägarförbundet ställer på oss. För mer information, besök Svenska Jägarförbundet / Jägarexamen.

 1. Teoretiskt prov
 2. Praktiskt hagelgevärsprov
 3. Praktiskt Grundprov kulgevär
 4. Praktiskt högviltprov/ kulgevär

Teoretiskt prov
 • Provet består av frågor av flervalstyp, det vill säga provtagaren har att välja mellan fyra givna svarsalternativ. Ett av alternativen är det korrekta svaret på frågan.
 • Från 1 mars 2021 genomförs provet via en app i en smart telefon eller surfplatta.
 • Vid prov får hjälpmedel inte användas. Provet avbryts för den som fuskar.
 • Provtagare får avlägga endast ett teoretiskt prov en och samma dag. Det teoretiska provet omfattar 70 frågor vilka ska besvaras inom högst 60 minuter.  För att provet ska kunna godkännas måste minst 60 frågor vara rätt besvarade.
Praktiskt hagelgevärsprov

Praktiskt hagelgevärsprov innehåller fyra moment. Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – kombinationsprov. För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.

 1. Säker hagelgevärshantering
  Provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt. För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.
  1. Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.
  2. Allmän hagelgevärshantering, där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att avståndsbedömning, lerduveskjutning och skjutning mot markmål genomförs.

 2. Avståndsbedömning
  Provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas. För att bli godkänd måste provtagaren göra rätt bedömning på samtliga sex figurer.
  1. Sammanlagt visas sex viltfigurer, fem däggdjursfigurer samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer provtagaren anser vara inom hagelhåll samt avstå skott mot de figurer som är utom hagelhåll.

 3. Lerduveskjutning
  1. Provtagaren ska skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.
  2. Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt.
  3. Observera att provtagaren i "färdigställning" inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då lerduvan kastas.

 4. Skjutning mot markmål
  1. Provtagaren ska skjuta mot ett vänstergående och ett högergående mål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp. Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt.
  2. Som träff/godkänt ska minst åtta hagel vara inom träffområdet för har- och rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet för rådjursfigur.
  3. Observera att provtagaren i "färdigställning" inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då målet har startat.
Praktiskt Grundprov kulgevär

Provet innehåller två moment

 1. Säker kulgevärshantering
  1. Provbanans vapen används, ett kulgevär med cylindermekanism.
  2. Provtagaren ska uppvisa en godtagbar vana och hantering av ett kulgevär. Kunna ladda vapnet, göra patron ur samt hantera vapnet korrekt i hela provmomentet.

 2. Precisionsskjutning
  1. Provbanans vapen används, kulgevär i klass 1-4
  2. Provtagaren ska skjuta två 4-skottserier mot en tavla på 80 meters avstånd. Den fösta serien skjuts från skjutbänk med stöd. De fyra skotten ska sitta samlade inom en cirkel med diametern 12 cm. Den andra serien skjuts med så kallat ”jägarmässigt stöd”, t ex med stöd mot en stolpe sittande eller stående eller med stöd av en så kallad ”skjutkäpp”. De fyra skotten ska sitta samlade inom en cirkel med diametern 17 cm.

Blir man underkänd i moment 1, vapenhanteringen, avbryts provet och hela provet blir underkänt.

Blir man godkänd i moment 1 men blir underkänd i skyttet i moment 2 erbjuds möjlighet till omprov i moment 2 (max två omprov samma dag).

Praktiskt högviltprov/ kulgevär

Det praktiska högviltprovet kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganisations älgskytteprov och innehålla

 1. Skjutning mot stillastående älgfigur
 2. Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagare ska avlägga provet med kulgevär i Klass 1 på godkänd älgskyttebana.

 • Vid provtillfället får provtagaren skjuta maximalt 9 stycken 4-skottsserier på älgbanan.
 • Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.

En serie består av två skott mot stillastående älgfigur och två skott mot löpande älgfigur. Första skottet skjuts mot stillastående figur, efter ett par sekunder startar älgen och nästa skott skjuts mot löpande älgfigur. Proceduren upprepas sedan från andra hållet.

 

För att serien ska vara godkänd måste alla 4 skott vara inom träffområdet på älgfiguren (Svenska Jägareförbundets reglemente för älgskyttemärket).

 

Provet får skjutas med cylinderrepeterande, halvautomatiskt och pumprepeterande kulgevär i klass 1.

Så kallad enkel skjutkäpp (en stödjepunkt i marken) får användas. Även stödkäpp som stödjer med en punkt i midjan får användas. Käppen får vara försedd med en klyka i änden.

Omprov av underkänt prov
 • Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov. Vid underkänt teoretiskt prov får provtagaren mot erläggande av ny provavgift göra nytt försök annan dag.
 • Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.
 • Om endast ett av momenten avståndsbedömning, lerduveskjutning eller skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök.
 • Motsvarande gäller om momentet precisionsskjutning i praktiskt grundprov kulgevär underkänts.
 • Provtagare som inte blir godkänd efter maximalt antal omprov får återkomma annan dag och, mot erläggande av omprovsavgift, göra två nya försök i det aktuella momentet.